O nás

FysioART, umění s přesahem

FysioART je umělecké seskupení profesionálů z oblasti fyzického divadla, tance, nového cirkusu, hudby, alternativních forem umění a multimediální tvorby se silným přesahem k sociálnímu umění a sociálně-umělecky-vzdělávacím projektům.

FysioART
 • se od roku 2013 transparentně profiluje v kontinuální profesionální umělecké, umělecko-sociální, umělecko-vzdělávací činnosti
 • v oblasti fyzického a objektového divadla, nonverbálního umění, tance a nového cirkusu
 • cílí na děti a rodiny, mládež, seniory, skupiny se specifickými potřebami, dále pro odborníky pracující v sociálních službách a pomáhajících profesích a širokou veřejnost
 • projekty realizuje se zaměřením na aktuální sociálně-existenciální témata, společenskou potřebnost a s akcentem na kategorie dobra, humanismu, morálky a respektu
 • zásadní je pohyb, rytmus, vizualita a sdělení
 • zkoumá formy divadla reminiscence
 • klade důraz na funkční interakce s diváky i během představení, návazné komunikace s publikem ve formě besed, dílen a seminářů
 • projekty jsou realizovány za spolupráce profesionálních umělců všech generací z ČR i zahraničí - v koprodukci s divadly, kulturními domy či charitními institucemi, knihovnami, ústavy sociální péče a dále s farnostmi a kláštery, příp. přímo s městy (radnicí)
 • aktuální profilová a nejvíce uváděná díla jsou Pomerančová loď, Hmyzí hotel Bzzzz, Nina plete slona, Dopisy Smolíčkovi, Hnízdo na nitkách, Poutníci po hvězdách, Půlnoc v pohraničí, Tři židle, Ztráty a nálezy
 • od roku 2017 do 2021 byl pořadatelem festivalu divadla reminiscence "od vzpomínky k divadlu" MEMOfestival
 • FysioART se v roce 2023 připojil k platformě FUK. A spolupracuje s NPI - Národní pedagogický institut. 
 • FysioART zastřešoval v letech 2013-2021 Divadelní studio při KC Zahrada, kurzy pohybového divadla pro předškoláky, mladší školní věk a teenagery a 2019-2021 se podílel na koncepci a lektorském vedení pohybově-divadelního kroužku v H55 v Praze Hloubětíně. Od roku 2016 pravidelně spolupořádá tábory integrace dětí cizinců na lokální úrovni za podpory Prahy 11.  
 • FysioART od roku 2015 pokračuje v tanci se seniory a výzkumu pohybových možností ve specifických skupinách. Od roku 2023 úzce spolupracuje s Gerontologickým ústavem a org. Život 90. 
 • Fcb Fysio ART
 • #fysioartcz

CÍLOVÉ SKUPINY 

0+ Hmyzí hotel Bzzzzzz/ Insektenhotel Suuuuum

      Pomerančová lodička

2+ Snílek

3+ Hnízdo na nitkách, Nina plete slona, Poutníci po hvězdách 

5+ Za zrcadlem

10+ Ztráty a nálezy, Zchlazení jara

12+ Půlnoc v pohraničí, Bez křídel bos, Der deutsche Traum 

15+ Tři židle

Pouliční pro všechny: Pomerančová loď, Hnízdo na nitkách, Bez křídel bos, Poutníci po hvězdách

FysioART jsme založili v roce 2013 z potřeby vytvořit zastřešující organizaci pro uměleckou činnost, sociální umění a vzdělávání. Spoluzakladatelka MgA. Hana Strejčková je dnes uměleckou vedoucí FysioART a hlavní dramaturgyní společnosti. Za dobu své existence se FysioART etabloval na profesionální scéně v Praze, ČR a v zahraničí, zejména v Německu, v letech 2016-2020 v Rusku a na Slovensku. V projektech FysioART dnes působí na 40 profesionálních umělců z ČR a zahraničí ve 11 aktivních projektech. Za dobu existence jsme vytvořili-dokončili 42 projektů a navštívili 11 zemí.

Stěžejní a oceňované projekty nyní jsou: Pomerančová loď (Francie), Poutníci po hvězdách  (téma migrace), Půlnoc v pohraničí (téma česko-německých vztahů), Tři židle (Alzheimer), Mezi námi  (migrace),  Sestry (Itálie, Vatikán). Konkrétně, ocenění získali např. Poutníci po hvězdách v Izraeli na International Fringe Festival Beer Sheva/2019 a nejnověji Insektenhotel Suuuum v Chemnitz. Projekt Mezi námi/ Among Us: children-home-migration byl v roce 2016 realizován za podpory Visegrad grantu. Projekty Poutníci po hvězdách a Hmyzí hotel Bzzzzzz byly podpořeny grantem Česko-německého fondu Budoucnosti.