O nás

FysioART, umění s přesahem

FysioART je umělecké seskupení profesionálů z oblasti fyzického divadla, tance, nového cirkusu, hudby, alternativních forem umění a multimediální tvorby se silným přesahem k sociálnímu umění a sociálně-umělecky-vzdělávacím projektům.

FysioART
 • se od roku 2013 transparentně profiluje v kontinuální profesionální umělecké, umělecko-sociální, umělecko-vzdělávací činnosti
 • v oblasti fyzického a objektového divadla, nonverbálního umění, tance a nového cirkusu
 • cílí na děti a rodiny, mládež, seniory, skupiny se specifickými potřebami, dále pro odborníky a širokou veřejnost
 • projekty realizuje se zaměřením na aktuální sociálně-existenciální témata, společenskou potřebnost a s akcentem na kategorie dobra, humanismu, morálky a respektu
 • zásadní je vizualita za spolupráce s výtvarníky - živá originální hudba - řemeslně vybavení profesionální performeři, tanečníci, herci...
 • zkoumá formy divadla reminiscence
 • klade důraz na funkční interakce s diváky i během představení, návazné komunikace s publikem ve formě besed, dílen a seminářů
 • projekty jsou realizovány za spolupráce umělců z ČR i zahraničí a odborníků - v koprodukci s divadly, kulturními domy či charitními institucemi, knihovnami, ústavy sociální péče a dále s farnostmi a kláštery, příp. přímo s městy (radnicí)
 • aktuální profilová a nejvíce uváděná díla jsou Poutníci po hvězdách, Půlnoc v pohraničí, Hnízdo na nitkách, Mezi námi, Tři židle, Sestry, Zchlazení jara, Vyprávění starého piráta a nově v roce 2020 uvedeme Hmyzí hotel Bzzzz a Za zrcadlem
 • od roku 2017 je pořadatelem festivalu divadla reminiscence "od vzpomínky k divadlu" MEMOfestival
 • FysioART zastřešuje Divadelní studio při KC Zahrada, kurzy pohybového divadla pro předškoláky, mladší školní věk a teenagery.
 • FysioART se podílí na koncepci a lektorském vedení pohybově-divadelního kroužku pro děti ve volnočasovém kulturním centru H55 v Praze Hloubětíně. 
 • FysioART od roku 2015 pokračuje v tanci se seniory a výzkumu pohybových možností ve specifických skupinách. 
 • Fcb Fysio ART
 • #fysioartcz

CÍLOVÉ SKUPINY 

0+ Hmyzí hotel Bzzzzzz/ Insektenhotel Suuuuum

3+ Hnízdo na nitkách, Poutníci po hvězdách, Mezi námi

4+ Vyprávění starého piráta

5+ Letokufr, Za zrcadlem, Na dech

10+ Zchlazení jara

12+ Půlnoc v pohraničí, Sestry, Od Madlenky k Madle 

15+ Tři židle

Pouliční pro všechny: Hnízdo na nitkách, Poutníci po hvězdách, Spisovatel, Pirát Story

FysioART jsme založili v roce 2013 z potřeby vytvořit zastřešující organizaci pro uměleckou činnost, sociální umění a vzdělávání. Spoluzakladatelka MgA. Hana Strejčková je dnes uměleckou vedoucí FysioART a hlavní dramaturgyní společnosti. Za dobu své existence se FysioART etabloval na profesionální scéně v Praze, ČR a v zahraničí, zejména v Německu, Rusku a na Slovensku. V projektech FysioART dnes působí na 40 profesionálních umělců z ČR a zahraničí ve 13 aktivních projektech. Za dobu existence jsme vytvořili-dokončili 42 projektů a navštívili 11 zemí.

Stěžejní, oceňované projekty jsou: Poutníci po hvězdách, Hnízdo na nitkách, Půlnoc v pohraničí, Hnízdo na nitkách Bzzzz/ Insektenhotel Suuuum, Mezi námi, Sestry, Tři židle. Ocenění získali např. Poutníci po hvězdách v Izraeli na International Fringe Festival Beer Sheva/2019 a nejnověji Insektenhotel Suuuum v Chemnitz. Projekt Mezi námi/ Among Us: children-home-migration byl v roce 2016 realizován za podpory Visegrad grantu. Projekty Poutníci po hvězdách a Hmyzí hotel Bzzzzzz byly podpořeny grantem Česko-německého fondu Budoucnosti.