Knihy

Publikační činnost

UŽ BĚŽÍM DOMŮ 

Knížka pro děti, které se rády proběhnou na cestě s hlavní hrdinkou kolem domů k domovu. 

Co je to domov? 

Z recenze:

Už běžím domů/ Hana Strejčková

Pohybu lačná kniha autorky Hany Strejčkové je navigovanou, vtipnou a edukativní poutí pro děti a jejich rodiče. Autorka přivádí čtenáře ke knize jako přede dveře domu a nechává jej vběhnout do stránek. Čtenáře ale neopouští. Naopak - vede ho pomyslně za ruku a nechává ho vkreslit se do knihy vedle holčičky, která běží domů. Kniha ve tvaru čtverce připomíná dětské hřiště, svým obsahem také ke hře vybízí. Nebo připomíná papír origami, jehož podstatou je také být složen - dotvořen. Kniha si drží pevnou formu a obsah graduje jako na divadle, stejně jako inscenace Hany Strejčkové Mezi námi, z níž kniha vychází a kterou takto doříkává.

Celá výtvarnost - propojení dětských ručiček a ilustrátorčiny ruky, lahodí. Vlevo každé dvoustránky je dětskou rukou namalovaný domeček, vpravo pak domeček jako animace - domeček rychlým prolistováním narůstá nebo mizí. Oživování knihy samotným čtenářem na jemné povely autorky je milé, nevtíravé. Vznikl tu svěží, sebe přeskakující, nevídaný dialog čtenář-knížtička. Koncept je celistvě něžný, s podtržením důležité křehkosti existence a pojmu domov. Domov - znovu nad tím zabolí, kdo jej nemá, ať z důvodu úniku z něj, či jiného. V této knize je až nábožný - posvátný pocit nutnosti existence domova. Kryt, střecha, jistota, mravnost, směr života. Hybná a dynamická je každá stránka, která nabízí mini příběh postavený na rozdílu významů slov dům a domov. Výběr detailů a drobností, v nichž dítě vnímá a cítí svůj domov, je úchvatný.

Současným dětským knížkám hrozí překultivovanost, převýtvarnělost, přebujelost. Vyskytuje se v nich víc grafiky než myšlenky. Mnozí grafici jsou dnes udýchaní, okázalí, dekorativní, exhibicionističtí, až nabubřelí. Tato kniha Už běžím domů je vykomponovaná, výtvarno je použito, aby se tematizovala idea, se kterou se dítě brodí domů, nikoli - aby se exhibovalo. Grafici přetláčejí knihy, ale kniha - to je především slovo. Knížka o hledání domova je cestou slova. Texty autorky Hany Strejčkové hravě a vtipně popisují, co holčička vidí a co zaslechne cestou domů a jsou doplněny o věty dětí. Objevují se i básničky, otázky a myšlenky, které čtenář může sdílet s dospělým. Písmenka jsou dostatečně velká i pro začínající čtenáře.

Putování knížkou je živoucí, obrazotvorné. Autorčinou velkou dovedností je, že dítě nevychází z aktivity a údivu. Óda na domov.

Prof. Miloš Horanský

19.2.2017


AUDIOKNIHA

Svoboda/ Nesvoboda - nevšední každodennost 20. století

Příběhy namluvili Hana Strejčková, Filip Novák, Alena Štěpánová.

Hudbou provázal Michal Müller.

Vydal Flugzueg Records a FysioART.

Ke stažení/ poslechu zde: 

https://www.vivala.cz/alba/225818/fysioart-svoboda-nesvoboda

POMERANČOVÉ PUNTÍKY

https://www.divadelni-noviny.cz/pomerancove-puntiky 

Do této knížky můžete s dětmi psát a kreslit, jak se vám zalíbí: kreativní zápisník i kniha plná kreseb, fotografií a her, to jsou Pomerančové puntíky. Nová publikace pro děti autorky Hany Strejčkové zve do fantazijního světa, v jehož středobodu se nachází pomeranč.


222 a 2 příběhy 20. stol. 

Kniha vzpomínek na 20. století.

Každá vzpomínka důležitá pro pamětníka může být inspirací pro čtenáře nebo posluchače. 

Recenze: https://www.vybezek.eu/131574-222-a-2-pribehy/

Kniha 222 a 2 příběhy 20. století je mozaikou 224 vzpomínek, do níž mohl přispět každý obyvatel domova pro seniory, příbuzní a blízcí. Všichni pamětníci se tak stali aktivními spolutvůrci knížky. Díky vyprávění se navraceli do vlastní minulosti. "Rozvzpomínali" se nejen na každodenní život, ale také na své sny, touhy a přání. A především si začali uvědomovat, že jejich životy "stály za to", neboť bylo na co vzpomínat.

Publikace popisuje (ne)obyčejné lidské příběhy, střípky a okamžiky na pozadí historických událostí 20. století s odkazem na dobové předměty, dokumenty a fotografie. Skrze "všednost" příběhy odhalují hrdinství i zradu, odvahu i zbabělost, lásku i závist, smutek i radost.

Autorka ke vzniku knihy

Kniha 222 a 2 příběhy 20. století je sbírkou vzpomínek na okamžiky a okolnosti, na střípky z každodenního života i na neobyčejně silné chvilky. Hlavním podnětem pro její vznik bylo dávno vyslovené přání obyvatel Domova pro seniory Chodov - "našich" seniorů, zejména seniorů upoutaných na lůžko, aby jejich příběhy jednou neodešly s nimi, ale aby doplňovaly mozaiku osudů a událostí minulého století. Počet publikovaných příběhů jsem ohraničila číslicemi 222 a 2, které odkazují jak ke zmiňovanému 20. století, tak k adrese domova - číslu popisnému 2222. Dále jsem je roztřídila do deseti kapitol, chronologicky seřadila a doplnila fotografiemi, obrázky věcí a dokumenty.

Kniha 222 a 2 příběhy 20. století je poděkováním spolupracovníkům a všem, kteří byli ochotni vyprávět, a také památkou na všechny, kterým jsem mohla naslouchat, a již nejsou mezi námi.

MgA. Hana Strejčková


NA KNIZE SE PODÍLELI

Autor: MgA. Hana Strejčková

Odborný poradce: Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová

Redakční spolupráce: Filip Novák

Grafický design: MgA. Zuzana Hytychová, Martin S. Dohnal

Fotografie: Pavlína Šimáčková, Klára Vohrnová, Zuzana Hytychová, Marie Lhotáková Boháčová, Ivo Šafus, Tomáš Strejček, Filip Novák a rodinné archivy přispěvatelů

Obálka: inspiraci fotografií Iva Šafuse z inscenace Hotel na rohu zpracovala Zuzana Hytychová

Korektury: Jonáš Vohrna

Sazba: Martin S. Dohnal

Tisková produkce: Ing. Tomáš Strejček

Vydavatel: FysioART 

Kniha vznikla za přispění obyvatel Domova pro seniory Chodov, jejich příbuzných, blízkých a známých a za spolupráce zaměstnanců DS Chodov a dobrovolníků a drobných dárců.

Poděkování všem, kteří svým zájmem o lidské příběhy pomohli knize na svět.

Vydání první, Praha 2018

ISBN: 978-80-270-50-34-5