O divadelním studiu

Kurzy pro předškoláky, děti a mládež

DIVADELNÍ STUDIO při KC Zahrada 

BOHOUŠOVA DIVADELNÍ ŠKOLKA

Dramatický kroužek. Rozvoj tvořivosti, prohloubení představivosti, pohybové a loutkové divadlo, základy jevištní práce a podpora verbálního projevu. Individuální a skupinová práce. Vhodné pro děti od 4 let po děti nastupující do 1. třídy. Úterý 15.30 / 45 minut. 


DIVADELNÍ STUDIO ZAHRÁDKA

Drama a legrace, improvizace a storytelling, podpora verbálního a fyzického projevu. Základy jevištní práce, podpora spolupráce, příprava představení a veřejná prezentace. Vhodné pro děti od 1. - 2. třídy po 3. - 4. třídu ZŠ. Úterý 16.30 / 45 minut. 

TEATRON

Divadelní práce od počátku až po představení. Jevištní řeč a umění vyprávět, pohybová průprava a fyzické divadlo, práce s rekvizitou a loutkami. Spolupráce s profesionálním divadelním souborem. Vhodné pro děti od 4. - 5. třídy ZŠ. Úterý 17.15 / 60 minut. 


POHYBOVĚ-DIVADELNÍ STUDIO při H55 

Kreativní dílny pro děti od 6 do 12 let nabízí 90 minut pohybové průpravy a rozvoje divadelního cítění. Kurz podporuje fyzickou představivost, pohybovou paměť a tvořivost, pracuje na verbálním projevu a scénickém pohybu, ukazuje základy jevištní práce, prohlubuje spontaneitu a radost z tvorby. Cílí na posílení prostorového vnímání, na prožitek rytmu a hudby a klade důraz na důležitost spolupráce.

- Pohyb: výrazový tanec, psychomotorické hry a koordinační cvičení, pohybové divadlo.
- Divadlo: scénický pohyb a pantomima, práce s rekvizitou, jevištní řeč a improvizace.
- Kreativita: rozvoj fantazie, autorská tvorba, legrace a inspirace z každodenního života.
- Zábava: noví kamarádi a zkušenosti.

ČTVRTEK / 16:00 - 17:30 


POHYB A TANEC PRO SENIORY v H55

Lekce pohybu s Hanou Strejčkovou vede k udržení fyzické kondice a podpoře kognitivních funkcí. Kombinuje jak kondiční cvičení k posílení svalů, tak relaxační na jejich uvolnění. Dále je kladen důraz na dech, plynulost a posilování vlastní vahou. Veškerá cvičení se pak spojují v jednoduchých tanečních variacích - v tanci ve specifických podobách, tj. vsedě, vestoje i s pomůckami.

60minutová lekce zahrnuje rozehřátí a protažení, posilování, psychomotorická cvičení, práci s rovnováhou a pohybové variace na podporu koordinace. Ke cvičení hraje reprodukovaná hudba. 

Čtvrtek 14.00 - 15.00