Dopisy Smolíčkovi

Celodřevěná pohádka ideálně pro lesní scénu

Příběh malého kluka, který tráví každý rok prázdniny v chaloupce u jelena. 

Všímá si, jak voní les, sbírá bylinky, poznává lesní zvěř, ale i záludné Jeskyňky. Aby nebylo Smolíčkovi smutno po rodičích, kteří moc pracují, chodí mu od nich dopisy. A i on sám se je učí psát a posílat. 

A věrně s pohádkovou předlohou - hlavně nikomu neotevírat!!! Občas jen pošťákovi!

Děti se do pohádky zapojují průběžně jako kamarádi Smolíčka, někteří jako malí pisatelé, pošťáci, poradci, kteří Smolíčkovi radí, zda se například podívat do tajných skrýšek jelenova domečku.

Během pohádky zní mluvené slovo a netradiční nástroje.

Dílna po představení (dobrovolná, volně navazující): obtiskávání přírodnin na obálku a dopisní papír, anebo výroba papírového jelena, anebo lesního domečku (origami + lepení přírodnin) či mouchy ze šišky.


Hraje se ideálně v lese (lesní MŠ, skalní či lesní divadla, školy v přírodě atp.).