České centrum Moskva a Hana Strejčková

28.10.2020

připravují on-line webinář na čtvrtek 29. 10. od 19 hodin moskevského času. Vysílat se bude přes platformu zoom a fcb. 

https://moscow.czechcentres.cz/program/travel-events/hana-strejkov-divadlo-a-hra/