FUK a FysioART je IN!

02.03.2023

FysioART a dva jeho programy jsou součástí FUK - Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání!!!

https://fuk.education/program-pro-skoly/