FysioART a současnost

27.02.2022

Snažíme se aktuálně vyhodnotit, kde budou naše síly a možnosti efektivně využity. 

Zatím nabízíme tlumočení a práci v dětských skupinách nebo se staršími lidmi, kteří museli uprchnout.