Hmyzí hotel v KD Mlejn 2x

29.11.2021

Batolecí Hmyzí hotel bzzzz/ Insektenhotel Suuum se na 1. adventní neděli podíval do KD Mlejn . 

https://mlejn.cz/program-akci/fysioart-hmyzi-hotel-bzzzzz/