Připravujeme webináře/ Fysio-online

19.10.2020

Ve spolupráci s Českým centrem Moskva připravujeme na konec října webinář na téma divadelní pedagogika a sociální umění. 

https://moscow.czechcentres.cz/program/travel-events/hana-strejkov-divadlo-a-hra/