Půlnoc v Liberci

13.10.2020

V úterý 22.9. se odehrála Půlnoc v pohraničí v libereckém kostele Nalezení sv. Kříže. Po představení následovalo setkání s pamětníky na dobu spjatou s násilným uzavřením klášterů v ČSR v roce 1950. Poděkování Arciděkanství a Školským sestrám OSF v Liberci.  

https://www.vybezek.eu/162400-pulnoc-v-pohranici-v-liberci/