Sokolov Tour 2021

10.09.2021

Dlouholetá spolupráce pokračuje. Znovu se rozjely tvůrčí, pohybově divadelní dílny na podporu čtení a literární gramotnosti ve spolupráci s Knihovnou Sokolov a zážitkové programy - pohyb, tanec, pantomima pro mentálně znevýhodněné klienty v Denním centru Mateřídouška!!!