Ztráty a nálezy na Za dveřmi

15.07.2022

FysioART: Ztráty a nálezy 

Komu patří ztracená věc? A čí je/ kým je ztracená bytost?

Scénická kancelář ztrát a nálezů. Úschovna dočasně opuštěných věcí nebo duší? Hana Strejčková se specializuje na práci s maskami a spolu s Barborou Ješutovou jim prostřednictvím postoje a všech dalších možností těla a pohybu vkládají jedinečný výraz. Každé nervózní poklepání prsty nebo pokrčení ramen vydá za celou větu a škálu pocitů. Expresivní masky s melancholickým výrazem využily obě herečky k zobrazení podoby dvou křehce nejistých bytostí, ukrývajících se před okolním světem uprostřed oázy zapomenutých nebo ztracených předmětů. Každý, v kom je špetka archiváře nebo sběratele, musí souznít, ale zamyslet se i nad vlastní potenciální závislostí. Uvidíte:Sobota 16. 7. v 16.30 na Mariánském náměstí

FysioART: Lost Things Who owns the lost thing? 

And whose is the lost being?Stage office of losses and finds. A depository of temporarily abandoned things or souls.

Hana Strejčková specializes in working with the masks and, together with Barbora Ješutová, uses the art of expression through posture and all other body and movement options. Each nervous tapping of the fingers on the board or shrugging will give off a whole sentence and a range of feelings. Expressive masks with melancholic faces were used to depict the image of two fragile, insecure beings hiding from the outside world in the middle of an oasis of forgotten or lost objects. Everyone with a pinch of archivists or collectors must agree but also consider their potential addiction.

You´ll see:Saturday 16 July at 4.30 pm on Mariánské náměstí